PROJECTEN

Sinds 2009 ben ik actief met het bouwen met stro.
Bij ieder strobouw project, waaraan ik mee werk, kan mijn rol een andere invulling hebben.  Zo kan een architect of aannemer op weg geholpen worden om de juiste strobouw methode te kiezen.  Vaak is het zeer nuttig om de details nader af te stemmen op het bouwen met stro. Ook kan een project in de uitvoer van het strobouw gedeelte ondersteund worden met bijvoorbeeld strobouw-les en/of strobouw gereedschap voor de zelfbouwer.  En natuurlijk kan de strobouw ook uitgevoerd worden en/of gereed gemaakt voor verdere afwerking.
Waar dat mogelijk is, wordt gestreefd naar een integrale benadering met eenvoud in bouwen, installeren en onderhouden.  Voor een comfortabel en gezond binnenklimaat met minimale energie behoefte en passend bij het beoogde gebruik.