DIENSTEN

Het bouwen met stro is niet ingewikkeld. Wel vraagt deze manier van bouwen wat specifieke kennis, inzicht en vaardigheden om het beoogde resultaat ook daadwerkelijk te behalen.
Jouw project kan ondersteund worden met advies, bouwbegeleiding, of met hulp bij de detaillering, maar ook met training, uitvoering of verhuur van hulpmiddelen.
Voor zowel de professionele bouwer, als ook de zelfbouwer, zijn er veel mogelijkheden om bij het bouwen met stro ondersteuning en begeleiding te krijgen. Mijn visie is dat bouwen met stro een manier van bouwen is die om samenwerking vraagt.

Advies
Voor het bouwen met stro is het verstandig om al in een vroeg stadium de keuze voor stro mee te nemen in het traject van planvorming tot en met oplevering. Door in de verschillende fasen (plan, ontwerp, constructie, uitvoer, afwerking) steeds even de relevante aspecten van de strobouw te bekijken, verlaag je de kans op onnodige kosten en fouten.

Detaillering
De eigenschappen van het stro, de eisen die aan het bouwwerk gesteld worden, de omgeving waar gebouwd wordt, het kan allemaal invloed hebben op de manier van bouwen en op de detaillering hiervan. Door met de verschillende partijen zoals ontwerper, constructeur, bouwer, stukadoor, installateur, enz, de relevante delen uit te werken kun je er voor zorgen dat de gewenste kwaliteit van de bouw ook gerealiseerd wordt. Eenvoudig of complex, de kwaliteit van een gebouw wordt vooral bepaald door goede afstemming van al de onderdelen. Dit vraagt om een integrale benadering en gezamenlijke betrokkenheid.

Training
Bouwen met stro, maar ook ontwerpen en detailleren is iets wat goed te leren is. Je kan dit zelf doen, met publicaties op internet en met de beschikbare boeken.
Besef wel dat strobouw is tot nu toe grotendeels zgn ‘open-source’ is. Daardoor is er heel veel informatie beschikbaar met daarbij de handicap dat het lastig kan zijn om te achterhalen, wat goede en wat minder goede informatie is. Het volgen van een of meerdere trainingen en het vormen van je eigen kennisnetwerk helpen je om de juiste kennis en vaardigheden te verzamelen voor een succesvol strobouw project.

Lezingen en Demonstraties
Via de vakvereniging Strobouw Nederland geef ik regelmatig lezingen en demonstraties rondom het bouwen met stro, voor bedrijven, scholen, evenementen, enz.
Bouwen met stro is circulair, CO2 negatief, milieu ontlastend, hernieuwbaar, gezond, comfortabel, enz. Maar het bouwen met stro is ook nog vrij onbekend in zijn modernste toepassingen. Reden genoeg om deze manier van bouwen uitgebreid toe te lichten en te demonstreren,

Bouwbegeleiding
Voor een architect kan de onbekendheid met stro-isolatie een drempel zijn om dit materiaal te omarmen. Ook voor een aannemer of een zelfbouwer zal niet meteen duidelijk zijn wat nu anders zal zijn in de uitvoer van een project met stro als isolatie.
Daarom kan het voor de professionele ontwerper / bouwer zinvol zijn om bij de uitvoer van een project ondersteuning of begeleiding te krijgen om deze bouwtechniek goed aan te leren.
Als zelfbouwer kan het daarnaast ook leuk zijn om zelf, of samen met familie en vrienden, het strobouw gedeelte op je te nemen. Je kan ondersteund worden door in de begin fase van de strobouw een of enkele dagen cursus op de eigen bouwplaats te nemen of hulp bij de uitvoer van de strobouw.

Uitvoer
Niet iedere aannemer heeft de ambitie om de stro-isolatie zelf uit te voeren. En ook voor de zelfbouwer kan het bouwen met stro lastiger zijn dan verwacht of kunnen omstandigheden veranderen. In dat geval is het mogelijk om hulp te krijgen met extra mensen en middelen in de uitvoer van de strobouw.

Stro inblazen
Het isoleren met stro kan op geheel verschillende wijze uitgevoerd worden. Daarbij is het inblazen van stro de nieuwste techniek om volledig natuurlijk te isoleren. Inblaasbare-stro is toepasbaar voor zowel nieuwbouw als renovatie, maar het stro is zeker niet geschikt als spouwmuur isolatie. Toepassing van inblaas-stro is mogelijk vanaf 10cm dik. Bij TECHNIEKEN vindt je meer informatie over het inblazen van stro isolatie.

Gereedschap en hulpmiddelen
Vooral voor de zelfbouwer kan het voordelig zijn om niet al het gereedschap voor het bouwen met stro zelf aan te schaffen. Voor het bouwen met stro is niet veel bijzonder gereedschap nodig, maar als je er na de bouw niets meer mee doet, dan is huren net zo praktisch.